Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO

W styczniu 2012 r. Komisja Europejska była odpowiedzialna za wprowadzenie reform, które miały przygotować Europę na cyfrowe tysiąclecie.


Jedną z najważniejszych części reform jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Prawo to dotyczy wszystkich organizacji i osób świadczących usługi we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także zagranicznych firm i stowarzyszeń dostarczających towary i usługi obywatelom państw członkowskich.

Andrus Ansip, wiceprezes ds. Jednolitego rynku cyfrowego wydał oświadczenie po uzgodnieniu reform w grudniu 2015 r .:

„Dzisiejsze porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku jednolitego rynku cyfrowego. Usunie bariery i odblokuje możliwości. Cyfrową przyszłość Europy można budować wyłącznie na zaufaniu. Dzięki solidnym wspólnym standardom ochrony danych ludzie mogą mieć pewność, że kontrolują swoje dane osobowe. ”

Co to jest RODO?

RODO oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Jest to nowy zestaw przepisów i zasad opracowanych przez Unię Europejską. Głównym celem i celem reform RODO jest umożliwienie obywatelom państw członkowskich w Unii Europejskiej większej kontroli nad ich danymi osobowymi. Poza tym wprowadzono reformy w celu uproszczenia organów zarządzających, przepisów, dzięki którym zarówno obywatele, jak i przedsiębiorstwa mogą skorzystać z rosnącej gospodarki świata cyfrowego.

Prawie każdy człowiek na tej planecie korzysta z Internetu, reformy RODO wprowadzane są w celu zapewnienia większej stabilności w tym świecie połączonym z Internetem, w którym żyjemy. W czasach, gdy istnieje wysokie ryzyko naruszenia danych, reformy RODO wprowadziły przepisy dotyczące danych osobowych , prywatność i zezwolenia na wykorzystanie danych, które są w tym momencie niezbędne.

Cały nasz aspekt życia dotyczy internetu i transmisji danych z jednego urządzenia na drugie. Dane są przekazywane od firm mediów społecznościowych, banków, sklepów, a także agencji rządowych. Każdy z nich korzysta z danych, nadszedł czas, aby przepisy te regulowały korzystanie z danych i bezpieczeństwo.

Każda usługa, z której korzystamy w życiu codziennym, wykorzystuje nasze dane osobowe. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numery kart kredytowych i wiele innych. Informacje, które przekazujesz i do których dzwonisz, są analizowane i przechowywane przez organizacje przez czas nieokreślony. Reformy te wprowadza się, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu i wykorzystaniu danych przekazywanych przez konsumentów.

Zgodność z RODO – co należy o tym wiedzieć?

Internet to sieć komputerów, które co sekundę stale odbierają i przesyłają dane z różnych sieci i systemów komputerowych. Czasami w sieci, do której podłączony jest komputer, pojawiają się luki, które powodują naruszenie danych.

Sprawca kradnie informacje lub dba o ich utratę lub zakłóca działanie komputera przez złośliwe oprogramowanie. W każdym razie tracisz cenną ilość czasu i danych, próbując naprawić tę lukę.

Jeśli organizacja chce prowadzić działalność gospodarczą w Unii Europejskiej, musi ona być zgodna z RODO. Zgodność z RODO wymaga od organizacji zapewnienia, że ​​gromadzone przez nich dane osobowe są gromadzone zgodnie z prawem i na ściśle określonych warunkach.

Muszą również dbać o bezpieczeństwo przesyłanych danych, wszelkie naruszenia lub utrata danych będą karane zgodnie z prawem RODO. Aby zachować zgodność z RODO, muszą przestrzegać praw właścicieli danych zgodnie z przepisami określonymi w reformach RODO.

Do kogo ma zastosowanie RODO?

RODO przysługuje każdej organizacji, która ma siedzibę i dostarcza towary i usługi w Europie. Na tym się nie kończy, kwalifikuje się również do organizacji, które mają siedzibę poza Unią Europejską, ale świadczą usługi lub przeprowadzają transakcje biznesowe z osobami mieszkającymi w Unii Europejskiej. Ustawodawstwo RODO zmusi każdą dużą organizację do zapewnienia konsumentom wysokiej jakości bezpieczeństwa i prywatności.

Istnieją więcej niż dwa typy podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych, określone w reformach RODO. Jeden to termin „Procesor”, a drugi to „Kontroler”. Oba są wymienione i wyjaśnione w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dla Twojej wygody wyjaśniono je poniżej.

Administrator to osoba lub organizacja, która decyduje o nośniku i wysyła dane, na przykład poprzez przesłanie formularza online. Zgodnie z reformami RODO administrator musi określić cel przetwarzania danych osobowych. Natomiast podmiot przetwarzający jest osobą fizyczną, organizacją lub osobą trzecią powiązaną z administratorem, która przetwarza dane w imieniu administratora.

RODO wdraża przepisy prawne dotyczące procesora dotyczące sposobu prowadzenia rejestrów danych osobowych. Załóżmy, że jest to bramka płatności przetwarzająca dane uwierzytelniające karty kredytowej. Jeśli dane zostaną naruszone, będą mieli na swoim koncie znacznie więcej, niż zażądają, jeśli nie będą mieli odpowiedniego bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo danych konsumentów.

Do czego odnosi się termin „Dane osobowe” w RODO?

Termin „Dane osobowe” zgodnie z poprzednimi przepisami nie odnosił się do innych rzeczy, które już znasz, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail itp. Jednak wraz z wprowadzeniem RODO znaczenie danych osobowych zostaje rozszerzone, cokolwiek, co odnosi się do ciebie lub jest w twoim użyciu kwalifikuje się jako twoje dane osobowe.

Adresy IP są również uważane za część twoich danych osobowych. Informacje wrażliwe, takie jak informacje biometryczne lub wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby między sobą, są również uważane za część danych osobowych.

Kiedy będzie stosowane RODO?

RODO ma zostać wdrożone w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Oczekuje się, że wszystkie narody Unii Europejskiej wdrożyły reformy RODO w swoim prawie krajowym.

Został już wdrożony w całej Unii Europejskiej, organizacje muszą przestrzegać reform RODO i wprowadzić niezbędne zmiany, aby kontynuować działalność w Unii Europejskiej.

RODO dla firm – co to znaczy?

RODO zostało wdrożone jedno prawo w całej Unii Europejskiej, które dotyczy firm i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą w państwach członkowskich Unii. Nie oznacza to jednak, że pozostałe firmy mające siedzibę i działające poza Europą nie podlegają kryteriom kwalifikowalności do RODO.

Każda firma lub organizacja, niezależnie od tego, czy ma siedzibę poza Europą, ale świadczy usługi na rzecz obywateli Europy, musi w tym celu przestrzegać RODO. Zasięg prawa nie kończy się w sąsiedztwie Unii Europejskiej.

Organizacje międzynarodowe będą musiały przestrzegać prawa, aby prowadzić działalność gospodarczą w Unii Europejskiej. Reforma ta promuje ogólne bezpieczeństwo danych przesyłanych przez konsumentów, ponieważ organizacje te będą zmuszone wdrożyć metody gromadzenia danych, które są uważane za bezpieczne i które będą traktować priorytetowo bezpieczeństwo danych i prywatność konsumentów na pierwszym miejscu.

RODO dla obywateli – co to znaczy?

W trakcie ewolucji Internetu nastąpiło wiele naruszeń bezpieczeństwa, które spowodowały utratę lub wykorzystanie informacji. Firmy działają na podstawie danych konsumenta, a ilekroć nastąpi takie naruszenie, cierpią tylko konsumenci. Niektóre z ich danych osobowych wyciekły do ​​Internetu, który miał być bezpieczny.

Jedną z głównych zmian wprowadzonych przez RODO było to, że klienci będą mieli przywilej wiedzieć, czy ich informacje zostały zhakowane lub skradzione. Organizacje są zobowiązane do informowania organów krajowych niezwłocznie po wystąpieniu naruszenia, aby tubylcy z UE mogli podjąć różne środki w celu zabezpieczenia lub usunięcia informacji przed niewłaściwym wykorzystaniem lub wykorzystaniem.

Organizacje są zobowiązane do określenia, w jaki sposób wykorzystują dane, które zbierają od swoich konsumentów, i zaleca się, aby dać prawo do zmiany usunięcia i zmiany informacji przechowywanych w ich bazach danych.

Powiadomienie o naruszeniu RODO – wyjaśnienie

Kiedy RODO wchodzi w życie, jedną z najważniejszych rzeczy, które improwizował RODO, było powiadomienie o naruszeniu. Jak sama nazwa wskazuje, organizacje są zobowiązane do ścisłego powiadamiania, jeśli naruszenie danych, niezatwierdzony dostęp do indywidualnych informacji musi zostać zgłoszony osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo tych danych. Organizacje są również zobowiązane do rozpowszechniania wiedzy wśród użytkowników, jeśli ich organizacja została naruszona za pośrednictwem wiadomości e-mail lub innych niezbędnych środków.

Zgodnie z reformami RODO organizacja musi poinformować odpowiedniego nadzorcę w ciągu 72 godzin od wystąpienia naruszenia. Jeśli naruszenie jest poważniejsze i poważniejsze, klienci lub społeczeństwo muszą zostać natychmiast powiadomione. Ustawodawstwo RODO stanowi, że klienci i użytkownicy usługi powinni być bezzwłocznie informowani o naruszeniu.

Grzywny i sankcje RODO za niezgodność

Grzywny i kary w ramach RODO są opracowywane w taki sposób, że zmusza do tego każdą organizację i zmusza je do poważniejszego potraktowania reform. Grzywny za nieprzestrzeganie reform mogą zacząć się od 10 milionów euro do 4% generowanych globalnych przychodów organizacji, które w przypadku niektórych organizacji mogą sięgać nawet miliardów euro.

Grzywny naliczane są nadal za łagodność za nieprzestrzeganie reform. Grzywny i kary są całkowicie zależne od tego, jak poważne było naruszenie i ile wysiłków podjęła organizacja, aby zabezpieczyć dane przed takimi podatnościami i wykorzystywaniem.

Grzywny mogą się różnić, jeśli nie zastosujesz się do innych zasad poza zabezpieczeniem informacji przed naruszeniem danych. Jeśli organizacja ignoruje prawa właścicieli danych lub przekazuje dane organizacji międzynarodowej, a nawet przenosi je do swojego bezpiecznego bezpiecznego miejsca bez autoryzacji, naliczana jest grzywna w wysokości od 20 milionów euro do 4 procent globalnych przychodów firmy.

W scenariuszu, w którym firma nie obsługuje danych, nie zgłasza naruszenia danych, nie uwzględnia prywatności i bezpieczeństwa w projekcie produktu dla swoich konsumentów lub nie zatrudnia inspektora ochrony danych w celu utrzymania gromadzonych danych, zostanie nałożona grzywna minimum 10 milionów euro do maksymalnie 2 procent globalnych dochodów.

Wniosek

Z perspektywy przeciętnego konsumenta usług i organizacji internetowych. RODO to dobra inicjatywa promująca bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych. Organizacje ponoszące odpowiedzialność za naruszenie danych nie były widoczne od dłuższego czasu.

To uspokajające i kibicujące, dzięki wdrożeniu RODO, będziemy mogli uzyskać pewien rodzaj satysfakcji podczas przesyłania naszych danych osobowych do organizacji, od niewłaściwego wykorzystania lub wykorzystania przez naruszenia danych.

Kim Martin
Kim Martin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me