20 feiten over Canadese gegevensprivacy die u moet weten

Gegevensbescherming is iets dat niemand zich kan veroorloven te negeren.


Van de elektronische gegevens die mensen thuis of in een cloud opslaan tot de informatie die in bedrijfsnetwerken wordt gevonden, zorg ervoor dat alleen degenen die de gegevens nodig hebben, er toe doen. Het wordt dus ook aanbevolen om het beste huisbeveiligingssysteem te gebruiken voor verdere bescherming.

Gegevensbescherming systeem karakter conceptHoewel een groot deel van de verantwoordelijkheid voor het beschermen van uw gegevens door u moet worden beheerd, Canada heeft wetten die ook vele vormen van bescherming en verhaal bieden.

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe gegevensprivacy in Canada wordt beheerd? Welke wetten of voorzieningen zijn getroffen om gegevens te beschermen tegen diefstal, wijziging of anderszins gebruikt op een manier die de persoon of bedrijfseigenaar nooit heeft bedoeld?

Hier zijn enkele basisfeiten over gegevensprivacy in Canada die u zullen helpen te begrijpen wat er wordt gedaan om bescherming te bieden en in sommige gevallen om te gaan met degenen die gegevens willen stelen, beschadigen of gebruiken voor hun eigen doeleinden.

1. Er zijn twee federale privacywetten in Canada

Hoewel er een aantal wetten is die zijn ontworpen om de privacy in het algemeen te beschermen, zijn er twee in het bijzonder die u moet kennen.

De Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) en de Privacy Act worden beide beheerd door het Office of the Privacy Commissioner of Canada.

pipeda en implicaties

Tussen de twee acts, ze hebben betrekking op een groot aantal privacykwesties in verband met het beheer van gegevens, inclusief gegevens die zijn verzameld of opgeslagen door alle soorten telecommunicatie-, gezondheidszorg-, bank- en internetproviders.

2. PIPEDA beschermt gegevens op nationaal en internationaal niveau

PIPEDA bevat voorzieningen voor het beschermen van gegevens met betrekking tot vele soorten zakelijke transacties (lees er hier meer over). Dat omvat transacties die zowel op internationaal als op binnenlands niveau worden uitgevoerd. Dit betekent dat bedrijven die niet in het land zijn gevestigd, maar wel aanzienlijk aanwezig zijn, verplicht zijn om te voldoen aan de bepalingen in deze wet.

3. De privacywet en het federale gebruik van persoonlijke informatie

De privacywet identificeert hoe een overheidsinstantie de persoonlijke informatie van een inwoner van Canada kan gebruiken. Er zijn ook bepalingen met betrekking tot de stappen die de entiteit moet nemen om de gegevens te beschermen zodra ze zijn verkregen. Dit omvat het nemen van redelijke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot datalekken die gevolgen kunnen hebben voor inwoners van een provincie.

privacy klacht diagram

Overweeg het type gegevens dat over u wordt gevonden in federale databases. Financiële gegevens, werkgeschiedenis, adressen en zelfs gegevens over uw gezondheid worden bijgehouden.

De privacywet zorgt ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen om te voorkomen dat iedereen die deze gegevens voor eigen doeleinden wil gebruiken, deze kan verkrijgen.

4. PIPEDA is gewijzigd in 2015

Sinds de eerste wet op 1 januari 2004, PIPEDA heeft enkele wijzigingen ondergaan. Wat bekend staat als de Digital Privacy Act van 2015 heeft PIPEDA gewijzigd om de groei van internethandel, communicatieopties en andere taken te dekken die noodzakelijkerwijs het verzamelen en delen van gegevens met zich meebrachten. Deze bepalingen zijn in 2018 volledig van kracht geworden.

De wijzigingen verzwakten de door PIPEDA reeds geboden bescherming niet. In plaats daarvan hebben ze het beschermingsbereik dat krachtens deze wet wordt geboden, verruimd. Zowel particulieren als bedrijven profiteren uiteindelijk van deze aanvullende bepalingen.

5. Canada neemt deel aan de Five Eyes-overeenkomst

vijf ogen natieDe Five Eyes-overeenkomst is een wederzijdse alliantie tussen vijf landen om informatie te delen in het geval er zich een of ander groot veiligheidsprobleem voordoet. Dit omvat informatie die is verzameld van zowel individuen als bedrijven en andere soorten entiteiten.

De vijf landen die deelnemen aan deze alliantie zijn Australië, Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland.

Houd er rekening mee dat de Five Eyes-overeenkomst de oprichting van soortgelijke allianties door Canada of de andere vier landen met andere landen over de hele wereld niet verbiedt. Wat het wel vaststelt, is een werkovereenkomst dat gegevens voor veiligheidsdoeleinden kunnen worden gedeeld tussen elk van deze vijf landen.

6. Canada en verplichte meldingen van schending

Een van de wijzigingen die in de nieuwere wet op de digitale privacy is uiteengezet, heeft hiermee te maken bewoners informeren wanneer hun persoonlijke gegevens in gevaar zijn. Dat omvat gegevensdiefstal en het wijzigen van de gegevens met het oog op beschuldiging of andere illegale handelingen. In de afgelopen jaren waren er bepalingen die consumenten tot op zekere hoogte beschermden, maar niet zo grondig als de nieuwe wet die in 2018 van kracht werd.

Door een snelle melding door bedrijven, financiële instellingen en zelfs non-profitorganisaties dat persoonlijke gegevens zijn geschonden, kan de consument eerder dan later actie ondernemen. De tijdige meldingen maken het mogelijk accounts te sluiten, te voorkomen dat nieuwe worden geopend door onbevoegde partijen, en in het algemeen de door de inbreuk veroorzaakte schade te minimaliseren.

7. Provincies hebben ook wetten inzake gegevensbescherming

Alle Canadese provincies hebben wetten aangenomen met betrekking tot gegevensprivacy. Deze wetten werken samen met de federale wetgeving en worden periodiek bijgewerkt. Met de wijzigingen van PIPEDA die in 2018 van kracht werden, is de combinatie van provinciale en federale bescherming voor burgers en bedrijven groter dan ooit in het verleden.

8. Internationale bedrijven kunnen onderworpen zijn aan PIPEDA

naleving van pipeda

Bedrijven die hun hoofdkantoor in andere landen hebben, maar faciliteiten exploiteren of transacties uitvoeren die worden beschouwd als een aanzienlijk zakelijk volume in Canada, moeten mogelijk voldoen aan alle of ten minste delen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. De specifieke bepalingen of de mate van naleving kunnen variëren op basis van de aard van het bedrijf en / of de diensten die aan Canadese inwoners worden geleverd.

Consumenten die zich zorgen maken over hoe de Canadese wetgeving van toepassing is op elk internationaal bedrijf dat zij persoonlijke gegevens verstrekken, kunnen de teksten van die wetten online lezen. Als u dit doet, krijgt u een beter idee van wat wel en niet kan worden gedaan in het geval van een schending van de privacy.

9. PIPEDA is van toepassing op zowel particuliere als openbare bedrijven

De primaire wetten van Canada hebben betrekking op gegevensbescherming en privacy zijn van toepassing op allerlei soorten zakelijke entiteiten evenals de meeste non-profitorganisaties. Dat betekent dat alles van een particuliere onderneming tot een beursgenoteerde onderneming onder die wetten valt.

10. De privacywet is niet van toepassing op gegevens die door individuen zijn verzameld voor persoonlijk gebruik

Gegevens die individuen verzamelen voor gebruik thuis of bij het uitvoeren van hun privéaangelegenheden vallen doorgaans niet onder de bepalingen van de federale of provinciale wetgeving. Er zijn enkele uitzonderingen, vooral als de gegevens uiteindelijk worden gebruikt voor acties die als crimineel worden beschouwd.

Juridische experts kunnen individuen helpen te begrijpen hoe de huidige wetten verband houden met hun persoonlijke gegevens die ze bijhouden in thuisnetwerken, cloudopslag en andere locaties.

11. Werkgevers kunnen activiteiten bekijken op apparaten die eigendom zijn van het bedrijf

Hoewel werknemers niet verplicht zijn om werkgevers toegang te geven tot gegevens op hun persoonlijke apparaten, geldt hetzelfde niet voor apparaten die aan werknemers zijn uitgegeven met het doel zaken te doen en de productiviteit van werknemers te evalueren.

productiviteitsverlies grafiek

Als wettelijke eigenaren van die apparaten zijn werkgevers vrij om ze op elk moment te inspecteren. Dat omvat het downloaden van geschiedenissen en het beoordelen van andere soorten online activiteiten.

12. Dat omvat e-mail- en tekstberichten

Het staat werkgevers vrij om e-mailcommunicatie die wordt verzonden of ontvangen via een door het bedrijf verstrekt e-mailadres, te controleren en te lezen. Hetzelfde geldt voor alle sms-berichten die worden verzonden en ontvangen op een smartphone van het bedrijf.

De huidige wetten beschouwen deze communicatie als eigendom van de werkgever en niet van de werknemer.

13. Evenals browseractiviteit

browser activiteit vector afbeeldingWerkgevers hebben ook het recht om alle surfactiviteiten op internet te bekijken die worden uitgevoerd met apparaten die eigendom zijn van het bedrijf. Naast activiteitenlogboeken die op de afzonderlijke apparaten worden gevonden, kan alle geregistreerde activiteit die op bedrijfsservers is geregistreerd, op elk moment worden beoordeeld.

Bij constatering van een activiteit die geen verband houdt met een werknemer die de hem / haar opgedragen taken uitvoert, heeft de werkgever het recht de werknemer te schorsen of andere bestraffende maatregelen te nemen, tot en met het beëindigen van zijn dienstverband.

14. Dat omvat activiteiten die worden uitgevoerd op de VPN van het bedrijf

Het recht van de werkgever om activiteiten te controleren die worden uitgevoerd met bedrijfsapparatuur, is niet beperkt tot het kantoor. Als een werknemer op afstand werkt en verbinding maakt met de primaire server van het bedrijf via het Virtual Private Network van de werkgever, worden alle communicatie, browse-activiteit en andere soorten acties beoordeeld door de werkgever.

De beste VPN’s bieden diensten in Canada – en wereldwijd – waardoor het voor werkgevers gemakkelijker wordt om alle activiteiten te monitoren en toch de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Ongeautoriseerd gebruik van bedrijfsgegevens of klantgegevens die als bedrijfseigen worden beschouwd, kan worden gebruikt als basis voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

15. Sancties voor gegevensdiefstal of manipulatie variëren

De straffen die verband houden met toegang tot ongeautoriseerde gegevens, het kopiëren of anderszins stelen van de gegevens of het op enigerlei wijze manipuleren ervan, kunnen leiden tot een breed scala aan straffen.

Dat komt gedeeltelijk door de ernstige gevolgen die het gevolg zijn van het slachtoffer zijn van een datadiefstal of een inbreuk.

gevolgen van datalek

Mogelijke sancties zijn onder meer beëindiging van internetdiensten, boetes, arrestatie of andere juridische gevolgen. Werknemers die eigendomsgegevens misbruiken, kunnen worden gedegradeerd of kunnen hun baan verliezen.

16. VPN-gebruik is lager in Canada

Hoewel de belangstelling voor Virtual Private Networks als een manier om de bescherming tegen diefstal van gegevens en misbruik te versterken is gegroeid, blijft het daadwerkelijke gebruik van VPN als onderdeel van de online strategie van een bedrijf relatief laag in Canada. Bedrijven in andere landen breiden hun gebruik van VPN’s ook niet in grote aantallen uit. Dat omvat ondernemers in Australië, Japan en Polen.

Er is een perceptie dat VPN’s in Canada illegaal zijn. Dat is niet het geval. Canada is zelfs een van de landen waar elke VPN-service met de juiste licentie voor gebruik in het land en die voldoet aan de huidige wetten over gegevensbescherming en privacy welkom is.

17. Persoonlijk en zakelijk gebruik van VPN groeit

Hoewel het waar is dat het gebruik van persoonlijke en zakelijke VPN’s niet in hetzelfde tempo is als in andere landen, is er een kleine maar consistente groei in het aantal consumenten en bedrijven dat ervoor kiest om gebruik te maken van VPN-services.

Dit zal naar verwachting de komende jaren doorgaan naarmate de bedreigingen voor online gegevensprivacy toenemen en kan een groei van jaar tot jaar zien, afhankelijk van hoe succesvol VPN-services zichzelf kunnen vermarkten als een middel om gegevens en de identiteit van gebruikers te beschermen.

18. Diefstal van gegevens kan zowel civiele als strafrechtelijke vervolging tot gevolg hebben

Canada cybersecurity

Hoewel sommige gevallen van datalekken, diefstal of misbruik kunnen worden beheerd als een in-company probleem, er zijn momenten waarop er aanklachten worden ingediend. Dit is vooral waarschijnlijk wanneer bedrijfseigen gegevens zoals klantenlijsten, onderzoeks- en ontwikkelingsdocumenten en soortgelijke informatie worden gekopieerd, gewijzigd of gestolen. Naast de strafrechtelijke vervolging kunnen de slachtoffers van de criminele activiteit ervoor kiezen om de civiele aanklachten tegen de verantwoordelijke partijen aan te spannen.

19. Er staan ​​meer verordeningen op stapel

Hoewel de inspanningen van Canada om meer bescherming te bieden aan persoonlijke en bedrijfsgegevens lovenswaardig zijn, blijven politici nieuwe wetgeving voorstellen op zowel provinciaal als federaal niveau. Dit komt mede door de voortdurende evolutie van online communicatie en het toenemende gebruik van meerdere benaderingen voor het opslaan van gevoelige gegevens.

20. Zelfs als oudere wetten worden verfijnd om rekening te houden met opkomende technologie

Nieuwe wetten zijn niet de enige manier waarop ambtenaren het niveau van bescherming tegen gegevensmisbruik en diefstal willen verhogen. De huidige wetten worden als uitstekend beschouwd, maar hebben al dan niet bepalingen die gelijke tred houden met de ontwikkeling van technologie. Daarom is de kans groot dat er nieuwe wijzigingen in bestaande wetten zullen worden voorgesteld en uiteindelijk aangenomen.

Inwoners kunnen op de hoogte blijven van lopende wetgeving door een bezoek te brengen aan provinciale en overheidssites. Dit biedt de mogelijkheid om de tekst van die voorgestelde wetten te lezen en een idee te krijgen van wat ze zouden bereiken als ze wettelijk zouden worden ondertekend.

Inzicht in de beveiligingen die er op dit moment zijn

Wilt u meer weten over wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming die in het hele land of misschien in een bepaalde provincie van toepassing is? Er zijn een aantal overheidsinstanties die de informatie hebben die u zoekt, evenals gezaghebbende sites die u helpen bij het vergelijken van wetten die in meerdere landen van toepassing zijn.

gegevensbeschermingswetten per land

Neem de tijd om meer te weten te komen over wat die wetten voor u betekenen, hoe u uw eigen gegevens kunt beschermen en waarom het implementeren van redelijke waarborgen nu een verschil zal maken morgen. Het krijgen van de beste gratis beschikbare VPN-service is misschien zelfs een tijdelijk betere optie dan helemaal geen VPN

Ga er niet vanuit dat niemand geïnteresseerd is in uw online gegevens of dat uw kleine bedrijf geen aandacht trekt van een hacker. Neem de tijd om meer te weten te komen over de bescherming die wordt aangeboden aan inwoners van Canada en de software-opties voor de beste internetbeveiliging.

Test de sterkte van uw VPN op het gebied van prestaties en bescherming van uw gegevens. Het kennen van uw rechten en het nemen van de juiste stappen om uw gegevens te beschermen, zal er in hoge mate toe bijdragen dat u geen nieuwe statistiek wordt.

Kim Martin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
    Like this post? Please share to your friends:
    Adblock
    detector
    map