Netneutraliteit in Canada

Netneutraliteit is een van de meest kritische landschappen die wereldwijd in politieke kringen worden bestreden. Het heeft het potentieel om de handel, privacy en communicatie te beïnvloeden via veel van de digitale tools en wegen die we dagelijks gebruiken.netneutraliteitslogo


Maar misschien omdat netneutraliteit zo belangrijk is, heeft elk land een andere benadering van het probleem en komt het, naar het schijnt, met andere conclusies, hoewel deze altijd in beweging zijn.

Deze gids is een knooppunt voor bronnen over netneutraliteit en hoe dit van invloed is op Canada. Hieronder vindt u een geschiedenis van netneutraliteit en haar ontwikkelingen binnen Canada evenals verschillende recente nieuwsberichten en overheids- en officiële bronnen die u kunt gebruiken om de besproken moties beter te begrijpen.

Het internet economisch en regulerend landschap in Canada

Om netneutraliteit en al zijn implicaties, effecten en gevolgen volledig te begrijpen, moeten we eerst de rol van internet en telecommunicatie als geheel in Canada en over de hele wereld onderzoeken.

eisen netneutraliteit

Het internet is iets dat niet direct hoeft te worden uitgelegd; we weten al wat het is en wat het biedt. Maar heel weinig mensen weten waar internet vandaan komt en hoe het zijn talloze diensten en producten levert aan huizen en bedrijven in heel Canada en daarbuiten.

Het internet wordt voornamelijk geleverd aan de overgrote meerderheid van de consumenten door de inspanningen van internetproviders of ISP’s. Internet service providers, ook wel bekend als telecommunicatiedragers, zijn mensen – hoewel meestal bedrijven en organisaties – die transmissiefaciliteiten en bijbehorende infrastructuur bezitten en / of exploiteren die nodig zijn voor de transmissie van telecommunicatie.

Telecommunicatie is eveneens een verzamelnaam die verwijst naar de uitzending, ontvangst of verzending van gegevens of intelligentie via radio, draad, kabel of een ander elektromagnetisch systeem. Het internet wordt natuurlijk geclassificeerd als een vorm van telecommunicatie.

Het internet wordt daarom geleverd door ISP’s, die nooit individuen zijn en in plaats daarvan grote bedrijven die toegang tot het internet verhuren via hun infrastructuur, die kan variëren van de kabels die nodig zijn om een ​​huis met internet te verbinden met de satelliet zelf. Dit geeft ISP’s natuurlijk een enorme hoeveelheid economische macht, vooral in de moderne tijd.

Het Lagerhuis van Canada bevestigde dat telecommunicatie momenteel een essentiële rol speelt in hoe Canada opereert en hoe zijn identiteit en soevereiniteit worden behouden.

Lagerhuis van CanadaMet andere woorden, internet is niet alleen essentieel voor dagelijkse zaken of interpersoonlijke communicatie, maar ook voor kwesties van nationale veiligheid. Het is een dienst voor het algemeen belang op hetzelfde niveau als toegang tot water of energiedistributie. Het is niet zomaar een luxe.

Bovendien dicteerde het Lagerhuis in de Telecommunicatiewet die Canadees het telecommunicatiebeleid moet gericht zijn op de volgende doelstellingen:

 • Vergemakkelijking van een ordelijke ontwikkeling via Canada heeft een betrouwbaar telecommunicatiesysteem om de economische en sociale aspecten van het land te versterken
 • Het leveren van consistente en betaalbare telecommunicatiediensten die toegankelijk zijn voor Canadezen in al zijn regio’s en in zowel stedelijke als landelijke gebieden
 • Verbetering van de efficiëntie en het concurrentievermogen van de Canadese telecommunicatie ten opzichte van internationaal en nationaal niveau
 • Bevordering van controle en eigendom van Canadese ISP’s of vervoerders door Canadese burgers
 • Bevordering van het gebruik van Canadese transmissiefaciliteiten voor telecommunicatie binnen het land en tussen Canada en daarbuiten
 • Bevordering van een grotere afhankelijkheid van telecommunicatie en daarmee samenhangende marktkrachten, evenals goede regelgeving om ervoor te zorgen dat een dergelijke markt eerlijk is voor zowel de consument als de providers
 • Stimulering van onderzoek en ontwikkeling op telecommunicatiegebied in Canada om nieuwe telecommunicatiepatiënten aan te moedigen
 • Reactiesnelheid op sociale en economische vereisten voor de gebruikers van genoemde telecommunicatiediensten
 • Bijdrage en verhoging van de bescherming van de privacy van gebruikers

Canadese telecomaanbieders moeten dus al deze bovenstaande doelstellingen in gedachten houden. Maar als ISP’s zoveel macht hebben, volgen ze deze regels niet altijd letterlijk op.

Wat wordt bedreigd zonder netneutraliteit?

Het belangrijkste doel van elk bedrijf (in dit geval een ISP of telecommunicatieprovider) is om geld te verdienen. Een van de belangrijkste manieren om geld te verdienen, is door middelen te verwerven die een consument wil en, om nog meer winst te maken, die middelen exclusief te maken voor één bedrijf. Dit is een zeer basale demonstratie van monopolisatie.

netneutraliteit is vrije meningsuiting

ISP’s hebben de afgelopen jaren geprobeerd de internetmarkt te veranderen door de behandeling van verschillende soorten internetverkeer te veranderen om de prijzen en het consumentengebruik te beïnvloeden.

Beschouw het internet als afkomstig van een ISP via een set buizen. Verschillende soorten internetverkeer gaan via verschillende buizen naar je huis. De ene tube is misschien bedoeld voor mediadownloads, de andere misschien alleen voor Google en een derde voor algemene internetzoekopdrachten op internet. Normaal gesproken, Internetverkeer wordt door een ISP neutraal behandeld. Al het verkeer komt door alle drie de buizen met dezelfde snelheid / snelheid.

Maar als ISP’s meer geld wilden verdienen, konden ze kunstmatig een van de buizen – bijvoorbeeld media – bedwingen en een gebruiker vragen meer geld te betalen als ze voldoende downloadsnelheden op internet wilden voor hun favoriete mediashows. Op deze manier zouden ze technisch gezien nog steeds internet aan alle gebruikers aanbieden tegen dezelfde prijs als andere providers, maar bieden ze ‘voordelen’ of ‘betere downloadsnelheden’ dan voorheen, terwijl ze meer in rekening brengen voor die privileges.

Dit is natuurlijk een enorme stap terug voor alle burgers die tot nu toe hebben genoten van gelijke downloadsnelheden voor alle soorten verkeer.

Wat is netneutraliteit?

Netneutraliteit, gedefinieerd door de Canadese radio-televisie- en telecommunicatiecommissie, is het “concept dat al het verkeer op internet gelijke behandeling moet krijgen van internetproviders met weinig tot geen manipulatie, interferentie, prioriteitstelling, discriminatie of voorkeur”. Simpel gezegd betekent netneutraliteit dat ISP’s u geen verschillende geldbedragen kunnen aanrekenen of internet tegen verschillende tarieven kunnen aanbieden op basis van het type verkeer dat u kiest te gebruiken.

illustratie van geblokkeerde inhoud

De bovenstaande definitie van netneutraliteit is echter niet vervat in de Telecommunicatiewet, daarom is er zo’n langdurige wetgevingsstrijd geweest over de rechten van telecommunicatiegebruikers en ISP’s.

The Net Neutrality Battle

De CRTC is opgericht om regelgevingsbeleid voor telecom te bepalen om te bepalen of de Telecommunicatiewet moest worden bijgewerkt om netneutraliteit te beschermen of als netneutraliteit technisch al werd gehandhaafd. Met dit laatste besluit zouden ISP’s in theorie de verkeersstroom naar hun gebruikers in een gok kunnen blijven veranderen om meer geld te verdienen.

Er zijn drie beslissingen genomen:

 • Het eerste besluit van de CRTC beschreef dat de Telecommunicatiewet vereist duidelijk dat een internetaanbieder zijn netwerkcapaciteit zo veel als redelijkerwijs mogelijk is vergroot wanneer gebruikers verkeersopstoppingen ervaren. Deze congestie kan buiten de controle van de ISP zijn of als gevolg van hun acties.
 • De tweede beslissing betrof de CRTC die van mobiele draadloze dienstverleners eiste dat zij hun eigen mobiele televisiediensten stopzetten “een oneerlijk voordeel op de markt” door deze diensten voor minder te rekenen op de gegevensvergoeding van een gebruiker. Dit riep in wezen op dat aanbieders van mobiele draadloze diensten moesten stoppen met het discrimineren van de inhoud die hun gebruikers gebruikten.
 • Het derde besluit van de CRTC herhaalde het in april 2017 genomen besluit dat ISP’s alle gegevens die door hun netwerken stromen gelijk moeten behandelen. Anders beïnvloeden internetserviceproviders volgens de CRTC de keuzes van consumenten en beperken ze de toegang tot inhoud via internet. Dit druist in tegen de voorschriften die in de Telecommunicatiewet.

Over het geheel genomen werd vastgesteld dat het concept van netneutraliteit belangrijk was, maar op dit moment voldoende werd beschermd door het bestaande kader van de Telecommunicatiewet. Daarom volgt internettoegang, zoals geleverd door ISP’s, – tenminste op papier – de hierboven beschreven voorschriften. Het is niet legaal voor internetproviders om te discrimineren op basis van verkeer of enige andere maatstaf bij het aanbieden van internettoegang aan consumenten.

protest tegen netneutraliteit

De bescherming van netneutraliteit in Canada is echter afhankelijk van de interpretatie van de CRTC door de huidige wettelijke bepalingen in de Telecommunicatiewet op dezelfde manier in de toekomst. Naarmate nieuwe gevallen van ISP’s en gebruikers naar voren komen, zullen er voortdurend nieuwe mogelijkheden ontstaan ​​voor verschillende interpretaties van de bepalingen.

Netneutraliteit als wet

Dit heeft geleid tot een duw om officieel netneutraliteit als eigen voorziening of concept toe te voegen aan de Telecommunicatiewet. Aangenomen wordt dat dit het omverwerpen van netneutraliteit als concept veel moeilijker zal maken en het voor ISP’s onmogelijk zal maken om mazen in de eerdere uitspraken te vinden.

Canada Research Chair in internet- en e-commerce recht Michael Geist

Met ingang van 6 december 2017 legde Michael Geist, de leerstoel voor Canada in internet- en e-commerce-wetgeving, de huidige overtuiging uit dat die neutraliteit een mogelijkheid is om in wetgeving te worden verankerd, maar dat de huidige prioriteiten meer gericht zijn op het verbeteren van de handhaving van de bestaande bepalingen in de Telecommunicatie handelen.

De uitvoerend directeur van telecommunicatie, Christopher Seidl, heeft ook herhaald dat handhaving en bescherming van netneutraliteit een topprioriteit blijft voor de CRTC. Hij is momenteel ook van mening dat de concepten en de geest van netneutraliteit voldoende worden beschermd door de bepalingen in de Twet op de telecommunicatie en wil de bestaande bepalingen strikter handhaven.

Bovendien is Seidl op dit moment van mening dat de wettelijke bepalingen, die noodzakelijkerwijs ruim geformuleerd zijn om betrouwbaarheid op lange termijn mogelijk te maken, al goed genoeg zijn gebleken. Hij waarschuwt dat het op een meer ijzeren manier vastleggen van netneutraliteit per ongeluk een gebrek aan flexibiliteit kan veroorzaken in toekomstige gevallen of zorgen.

In wezen is de huidige wetgevende toon in Canada met betrekking tot netneutraliteit dat deze belangrijk is en moet worden gehandhaafd, maar al voldoende wordt beschermd. Hoewel er nog veel druk blijft bestaan ​​om van netneutraliteit een expliciete wet of wettelijke bepaling in het bestaande te maken handelen, dit is momenteel geen prioriteit voor de leidinggevenden die op dit moment de leiding hebben over de CRTC.

Vanaf dat moment heeft het Permanent Comité voor toegang tot informatie, privacy en ethiek aanbevolen dat “de regering van plan is te overwegen het beginsel van netneutraliteit te verankeren in de Telecommunicatiewet“Om uitholling van de principes van netneutraliteit te voorkomen.

Hoe verschilt netneutraliteit tussen de VS en Canada?

Ondanks hun geografische nabijheid verschillen de Verenigde Staten en Canada sterk van mening over hun huidige interpretaties en benaderingen van het concept van netneutraliteit.

zal nooit het protest tegen netneutraliteit opgeven

De Verenigde Staten’ communicatiewetten en -voorschriften worden zowel geïmplementeerd als gehandhaafd door de FCC, of de Federal Communications Commission. Dit is een onafhankelijke overheidsinstantie, waarvan de voorzitter, Ajit Pai, een “voorstel tot herstel van internetvrijheid” heeft uitgebracht..

In dit voorstel, waarover de SEC in december 2017 heeft gestemd, werd verzocht dat de regering de in 2015 ingevoerde regelgevingskaders stopzet om terug te gaan naar eerdere normen.

Vóór 2015 werd internet in de Verenigde Staten gereguleerd als informatiedienst, waardoor een minder strikte aanpak van ISP-discriminatie en internetvoorziening noodzakelijk was. Met andere woorden, het was veel legaler en gemakkelijker voor ISP’s om te discrimineren op basis van verkeer en verschillende prijzen in rekening te brengen voor verschillende soorten internetgebruik door hun consumenten. Dit veranderde tijdens de regering-Obama toen de Amerikaanse regering internetdiensten naar een andere categorie in hun bredere categorie verplaatste Communications Act.

Het internet werd geclassificeerd als een telecommunicatiedienst in plaats van als een informatiedienst, waardoor het strenger moest worden gereguleerd. Deze verordening was veel beter in overeenstemming met de verordening die momenteel door de burgers van Canada wordt genoten dankzij de interpretaties van de Telecommunicatiewet hierboven omschreven.

De FCC keurde echter het voorstel van dhr. Pai in 2017 goed. Dit herstelt het internet in Amerika tot een informatiedienst zoals geclassificeerd door de Communications Act. Hierdoor kon het internet lichter worden gereguleerd en zijn er wegen geopend voor mogelijke uitbuiting door ISP’s.

onze rechten online beschermen

De redenering voor deze verandering was naar verluidt om “de consument mondiger te maken en effectief overheidstoezicht te vergemakkelijken” en “de concurrentie en innovatie te stimuleren die de consumenten ten goede zullen komen”. Dit kader zou naar verluidt een meer kapitalistische evolutie van het internet en ISP-bedrijven mogelijk maken, hoewel de volledige gevolgen van deze verandering nog niet zijn gezien.

Verschillende leden van de FCC-stem spraken hun mening uit over het algehele besluit. Tot nu toe heeft er geen regelrechte uitdaging of omverwerping plaatsgevonden.

Netneutraliteit in de VS versus Canada Samenvatting

Zo zijn Amerikaanse ISP’s momenteel minder goed gereguleerd dan Canadese ISP’s. In de Verenigde Staten wordt internet niet geclassificeerd als een telecommunicatiedienst, maar als een informatiedienst, waardoor bepaalde vormen van discriminatie door de onderdelen van ISP’s mogelijk zijn. Dit omvat maar is niet beperkt tot prijsdiscriminatie, verkeersdiscriminatie en discriminatie op het gebied van dienstverlening.

Canadese vlag op een smartphone

In Canada, het internet is geclassificeerd als een telecommunicatiedienst en is onderworpen aan dezelfde voorschriften als beschreven in het origineel Telecommunicatiewet. Dit voorkomt discriminatie van ISP’s door verkeer of gebied. Met andere woorden, ISP’s kunnen geen verschillende prijzen in rekening brengen voor verschillende soorten internetgebruik of in verschillende gebieden.

Zowel de FCC als de CRTC kunnen regels goedkeuren met betrekking tot de regulering van telecommunicatie- en informatiediensten zonder de goedkeuring van hun respectieve congres of parlement. Dit betekent niet noodzakelijk dat beide lichamen apolitiek zijn. In plaats daarvan hoeven deze groepen geen beslissingen te nemen op basis van de huidige regeringspartij.

Beide instanties zijn echter onderworpen aan een zekere mate van inmenging en toezicht door de overheid. Hoewel de FCC en CRTC niet door de overheid worden gecontroleerd, worden veel functionarissen in beide organisaties direct of indirect door de regering gekozen. Dit betekent wel dat sommige partijpolitiek overgaat op hun beslissingen.

De discussie over netneutraliteit is echter nog niet voorbij. Er zijn er veel in Canada (met name ISP’s en hun supporters) die de regelgeving rondom het internet willen verlichten, terwijl er in Amerika velen zijn die proberen de regelgeving van 2015 naar hun eigen recht te herstellen Communications Act. De tijd zal leren hoe deze discussie en strijd zullen eindigen.

Handige digitale privacyhulpmiddelen

 • Canadese VPN’s
 • Beste VPN-services
 • Beste VPN’s voor Netflix
 • Beste wachtwoordbeheerder
 • Meest veilige browsers

Recent Net Neutrality News

Oakville-parlementslid John Oliver beschermt netneutraliteit 

Het Canadese Lagerhuis heeft op 23 mei unaniem gestemd om een ​​nieuw stuk netneutraliteitswetgeving aan te nemen, genaamd Motion M-168. Deze motie riep de Canadese regering op om de openheid van internet te versterken en te beschermen door netneutraliteit te gebruiken als een van de leidende beginselen bij de aanstaande herziening van haar telecommunicatie- en omroepacts.Oakville MP John Oliver

Dit nieuws kwam net na de aankondiging van de FCC in de Verenigde Staten dat de netneutraliteitsregels op 11 juni aflopen, wat ISP’s meer macht zou geven voor discriminatie bij internettoegang van consumenten..

Kamerlid John Oliver beschreef zijn overtuiging dat netneutraliteit belangrijk is om het succes van jonge digitale ondernemers te vergemakkelijken. Daarnaast werd door velen in de Canadese gebieden steun verkregen, aangezien netneutraliteit door velen wordt gezien als een vrijheid die niet aan Canadese burgers mag worden ontnomen. Dit gebeurde nadat telecommunicatiebedrijven hadden gepleit voor intrekking van open-internetregels die in 2015 waren vastgesteld onder voormalig Pres. Barack Obama.

Waarom Canada’s strijd voor netneutraliteit niet zo heftig is als de strijd in de VS.

De Verenigde Staten en hun beleidsmakers vechten al meer dan 15 jaar om het internet te onderscheiden als een hulpprogramma of als een informatiedienst. Deze laatste indeling zou een strengere regelgeving namens de overheid vereisen en voorkomen dat ISP’s discrimineren op basis van de inhoud die gebruikers consumeren. De eerdere indeling zal resulteren in minder netneutraliteit.

De meest recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten waren in 2015 toen de regering van Obama striktere regels voor netneutraliteit implementeerde, en in 2018, toen de FCC die regels vernietigde en terugkeerde naar een lichtere hand van regulering.

De strijd van Canada voor netneutraliteit is echter niet zo controversieel of fel omdat de CRTC, de Canadese tegenhanger van de FCC, veel minder partijgebonden is. Met andere woorden, de CRTC heeft minder last van partijpolitiek en is een meer op burgers gerichte organisatie, hoewel er wel enige lobbyactiviteiten plaatsvinden. Aan de andere kant wordt de FCC sterk beïnvloed door de heersende politieke partij in de Verenigde Staten.

Waarom Canadezen zich zorgen moeten maken over de veranderingen in de netneutraliteit van de VS.

In 2018 stemde de FCC van de Verenigde Staten, die haar communicatieorganisaties en -diensten reguleert, om eerdere wetten onder de regering-Obama in te trekken die strengere regelgeving voor ISP’s dicteerden met betrekking tot verkeersdiscriminatie. Dit heeft geresulteerd in een effectieve intrekking van netneutraliteit in de Verenigde Staten.

De CRTC, de tegenhanger van Canada van de FCC, heeft gezegd dat zij van mening is dat netneutraliteit nog steeds belangrijk is en zal eraan werken om deze voor de Canadese burgers te handhaven. Maar sommigen zijn van mening dat de beslissing in de VS een gevaarlijk precedent heeft geschapen dat zich in Canada zou kunnen voordoen wanneer de volgende boot over interpretatie van netneutraliteit komt.

Internet Activist pleit voor verankering van netneutraliteit in de wet

Hoewel premier Justin Trudeau naar buiten toe zijn steun heeft uitgesproken voor netneutraliteit, hebben verschillende internetactivisten beweerd dat het concept moet worden verankerd in de federale wetgeving – dat wil zeggen, moet worden omgezet in een wet of bepaling van de bestaande Telecommunicatiewet – in plaats van “tussen de marges” te blijven met de bestaande bepalingen.

Net Neutrality Advocate

Dit komt gedeeltelijk door het potentieel voor het scheppen van precedenten dat de val van de Amerikaanse FCC-netneutraliteit in de hoofden van veel Canadezen heeft veroorzaakt. Hoewel Canada momenteel een toevluchtsoord is voor voorstanders van netneutraliteit, is de mogelijkheid voor wetswijziging altijd aanwezig, vooral voor zoiets dubbelzinnigs als netneutraliteit.

Internetactivisten beweerden dat het explicieter maken van de wet de moeilijkheid zal vergroten waarmee elke mogelijke omverwerping wordt geconfronteerd.

Het Canadese parlement stemt om de netneutraliteit in het hele land te beschermen

Hoewel de FCC van de Verenigde Staten onlangs heeft gestemd om de netneutraliteit in te trekken, heeft het Canadese parlement gestemd om zijn eigen wetgeving inzake netneutraliteit te versterken. Hoewel het geen formeel wetsvoorstel is waarin de netneutraliteit in de wet is verankerd, is het een sterke stap in de richting van het op zichzelf vestigen van een netneutraliteitswet.

Deze motie, M-168, is bedoeld om netneutraliteitsbescherming en expliciet schrijven aan te moedigen. Het Parlement is van mening dat het een basis zal leggen voor de opname van netneutraliteitsbeschermingen in toekomstige wetgevingsinfrastructuur voor telecommunicatie en omroep.

Bronnen voor netneutraliteit

 • Rapport van het Permanent Comité voor toegang tot informatie, privacy en ethiek – De bescherming van netneutraliteit in Canada
 • Samenvatting van de wetgeving op het gebied van netneutraliteit in de Verenigde Staten 2019
 • FCC’s “Restoring Internet Freedom”
 • FreedomHouse Internet Canada Freedom Score
 • Canadian Ratio-Television and Telecommunications Commission – Support of Net Neutrality
 • CRTC – Internet Traffic Management Practices
 • Onderzoeksnotities over netneutraliteit van het Canadese parlement
Kim Martin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map